O meni

38907553_502974600126443_6215838904570871808_n

Vlatka Vukelić (rođ. Bručić), rođena je u Sisku 1979. godine. Maturirala je 1997. na sisačkoj Gimnaziji, a diplomirala studij povijesti i kroatologije na Hrvatskim studijima 2002. godine (znanstveni i nastavni smjer) . Od 2004. godine radila je u Gradskom muzeju Sisak, kao kustosica Kulturno-povijesne zbirke, kustosica Galerijske zbirke i bibliotekarka.
Tijekom iste godine prelazi na Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlena kao znanstvena novakinja. Posijediplomski doktorski studij na Hrvatskim studijima upisuje 2006. godine te ga uspješno privodi kraju 20. prosinca 2011. godine, obranom doktorske disertacije s temom: Povijest sustavnih arheoloških istraživanja u Sisku od 16. stoljeća do 1941. godine. Otada je zaposlena kao viša asistentica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na preddiplomskom studiju na Hrvatskim studijima od 2007. godine drži nastavu iz sljedećih kolegija: Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta, Antički gradovi kontinentalne Hrvatske, Ekonomska slika Istre u antici. Na diplomskom studiju na Hrvatskim studijima od 2010. godine drži nastavu iz sljedećih kolegija: Antički putovi i komunikacije, Rimska vojska na tlu Hrvatske, Život antičke obitelji u provinciji i Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština. Tijekom 2007., 2008., 2009. i 2010. bila je izvršna urednica Godišnjaka Gradskog muzeja Sisak (brojevi 7, 8, 9 i 10). Godine 2011. Ministarstvo kulture joj je odobrilo projekt izložbe: Obitelj Colussi u Sisku. Izložbu je realizirala u organizaciji Gradskog muzeja Sisak, kao vanjski suradnik ove institucije. Godine 2012. Ministarstvo kulture joj je odobrilo projekt izložbe: Thesaurus Colapis fluminis- Blago rijeke Kupe. Izložbu je realizirala u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu, u koautorstvu s dr.sc. Ivanom Radmanom-Livajom. Osim u Zagrebu, izložba je postavljena i u Gradskom muzeju Sisak i Gradskom muzeju Šibenik. Bavi se poviješću Siska i poviješću arheologije sisačkoga kraja.

Nakon rođenja trećeg djeteta, 2017. godine postaje docentica na Odsjeku za povijest svoje matične ustanove, kao i predstojnica istog Odsjeka. Od listopada iste godine je i koordinatorica doktorskog studija povijesti na Hrvatskim studijima.

Osim posvećenosti znanosti, aktivno se uključuje i u probleme sveučilišne zajednice te osniva sindikat Hrvatski sveučilišni sindikat, koji je registriran pri nadležnom ministarstvu 2017. godine.
Obnašajući dužnost predsjednice sindikata, produbila je svoje društveno djelovanje, ali i stekla uvid u cijeli niz problema s kojima se susreće sveučilišno osoblje i nastavnici.

Kao dijete rata od mladosti je članica pravaške mladeži no formalno ne sudjeluje u radu stranke sve do 2011. kada pristaje biti na listi za Hrvatski sabor u VI. izbornoj jedinici ispred pravaškog barjaka. Prelaskom u HSP AS započinje i s aktivnim bavljenjem politikom na lokalnoj razini.
Od 2017. godine obnaša svoj prvi mandat kao gradska vijećnica u Gradskom vijeću grada Siska. Mandat je izborila u koaliciji HDZ-HSLS-HKS-HSP AS.
Postaje predsjednicom sisačke stranačke podružnice što s prekidima ostaje do 2018. godine. Bila je članicom stranačkog Predsjedništva te dopredsjednica stranke u 2 mandata. Zbog lošeg načina vođenja politike odgovornih osoba napušta stranačko djelovanje, iako je čak 5 godina uporno i entuzijastički gradila stranku. Otada se posvećuje radu udruge koju je osnovala i čija je predsjednica Hrvatska slobodna desnica.  Danas je nezavisna vijećnica u klubu zastupnika gore spomenutih stranaka.

Cilj je ostati društveno angažirana,  jer hrvatsko društvo to treba.